+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Opowiem Ci o swoim życiu

Fundacja otrzymała dofinansowanie zadania publicznego „Opowiem Ci o swoim życiu – profilaktyka uzależnień dla uczniów szkół Gminy Chmielno” w ramach ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie finasnowane przez Gminę Chmielno.

Cel:

  • Przygotowanie dla uczniów szkół z Gminy Chmielno ciekawej i nietypowej oferty profilaktycznej, która ukaże istotę uzależnień
  • Poszerzenie świadomości w zakresie uzależnień od alkoholu wśród uczniów.