+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Przemoc domowa, uzależnienia od środków psychoaktywnych

Nasza fundacja otrzymała dofinansowanie na zadanie publiczne „Przemoc domowa, uzależnienia od środków psychoaktywnych – można temu przeciwdziałać” w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej: zwiększenie świadomości w zakresie przemocy domowej i uzależnień od środków psychoaktywnych m.in. poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, festyny, happeningi, konferencje. Zadanie finansowane przez Powiat Kartuski

Cel:

  • Przygotowanie dla mieszkańców powiatu oferty profilaktycznej, która ukaże istotę problemu poprzez różne drogi dojścia do odbiorców
  • Poszerzenie świadomości w zakresie przemocy domowej i uzależnień od środków psychoaktywnych wśród mieszkańców Powiatu kartuskiego