+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Wakacje bez używek

Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom otrzymała dofinansowanie na zadanie publiczne „Wakacje bez używek – półkolonie w Fundacji” w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie finansowane jest przez Gminę Kartuzy.

Cele:

  • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz wzrost wiedzy w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu
  • Poprawa procesu komunikacji i asertywności dzieci
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i wzrost wiedzy na ten temat