+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Informacja o ochronie danych osobowych

Poniżej przedstawiamy informację dla:

 1. darczyńców i sponsorów;
 2. osób zwracających się o pomoc do Fundacji bądź już z tej pomocy korzystających;
 3. osób kontaktujących się z Fundacją.

Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 229, poz. 1536).

Fundacja posiada „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” oraz „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym” służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom.

Dla darczyńców i sponsorów

Przekazanie darowizny przeważnie wiąże się z przekazaniem obdarowanemu swoich danych osobowych. Najczęściej są to: imię, nazwisko i adres, czasami również inne dane.

W przypadku przekazywania darowizny, dokonując przelewu w banku, sami Państwo decydują o zakresie przekazywanych danych. Ze względu na potrzebę możliwości wykazania legalności źródeł finansowania fundacji, istotne jest, aby darczyńca podał swoje dane.

W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że:

 1. Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom (KRS 0000559452) z siedzibą w Borowie pow. Kartuski ul. Długa 34. Kontakt z Fundacją jest możliwy telefonicznie (tel. +48 539 001 500), listownie (adres biura: 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11i) lub e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Państwa dane uzyskujemy od naszego banku w związku z informacją o dokonanych na rzecz Fundacji przelewach lub od Państwa.
 3. Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu informowania donatorów o działalności Fundacji lub przesyłania podziękowań.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być jedynie osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd Fundacji (np. księgowość, biuro), pracownicy poczty polskiej (np. przy wysyłce podziękowań).
 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Posiadają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach określonych powyżej w ust. 2 niniejszej informacji (art. 32 ust. 1 punkt 8 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dla osób zwracających się o pomoc do Fundacji bądź już z tej pomocy korzystających

Zwracając się z prośbą o udzielenie pomocy czy wsparcia ze strony Fundacji, podajecie Państwo przeważnie swoje imię, ewentualnie nazwisko, dane kontaktowe ze zwięzłym opisem problemu. Ten opis nierzadko zawiera dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, finansowej. Dane te są szczególnie chronione przez prawo. Zawsze wyrażacie Państwo zgodę na przekazanie tych danych Fundacji oraz przetwarzanie dla celów działalności Fundacji i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że:

 1. Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom (KRS 0000559452) z siedzibą w Borowie pow. Kartuski ul. Długa 34. Kontakt z Fundacją jest możliwy telefonicznie (tel. +48 539 001 500), listownie (adres biura: 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11i) lub e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu udzielenia odpowiedniego wsparcia, w zależności od Państwa potrzeb. Odbiorcami Państwa danych mogą być: osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd Fundacji (np. rachunkowość), pracownicy poczty polskiej (np. przy wysyłce pism) bądź, za Państwa zgodą, inne jednostki pomocowe.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie mają Państwo prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest jednak niezbędne do udzielenia odpowiedniego wsparcia.

Dla osób kontaktujących się z Fundacją

Przesłanie listu bądź wiadomości e-mail np. z prośbą o udzielenie wsparcia, z powiadomieniem o jakiejś akcji, która mogłaby zainteresować Fundację – najczęściej wiąże się z podaniem swojego imienia, nazwiska i adresu (na odwrocie koperty) bądź adresu e-mail (w przypadku korespondencji elektronicznej) czy nr telefonu.

W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że:

 1. Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom (KRS 0000559452) z siedzibą w Borowie pow. Kartuski ul. Długa 34. Kontakt z Fundacją jest możliwy telefonicznie (tel. +48 539 001 500), listownie (adres biura: 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11i) lub e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu: prowadzenia archiwum pism oraz wiadomości e-mailowych wchodzących i wychodzących z Fundacji w celu usprawnienia działalności Fundacji, w przypadku zwrócenia się w korespondencji o pomoc do Fundacji – w celu udzielenia lub zorganizowania wsparcia.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mają również Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację (art. 32 ust. 1 punkt 7 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie mają Państwo prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych, a ich podanie nie jest przymusowe. Jednak dane związane z Państwa sytuacją, podane w celu umożliwienia udzielenia pomocy przez Fundację – są niezbędne do udzielenia określonego rodzaju pomocy.

DZIĘKUJEMY !