+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Prawo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

W dniu 22 marca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Narodowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015”

Czytaj więcej

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Czytaj więcej