+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Prawo i wolontariat

Organizacja podejmująca współpracę z wolontariuszem zgodnie z regulacjami prawnymi musi pamiętać o:

  • Ubezpieczeniu wolontariusza od NNW - w przypadku gdy współpraca trwa krócej niż 30 dni kalendarzowych. Powyżej tej liczby dni na mocy porozumienia wolontariackiego ubezpieczenie NNW zapewnia Państwo.
  • Nie wymagane jest (ale możliwość taka jest) ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne wolontariusza
  • Jeżeli współpraca z wolontariuszem będzie trwać dłużej niż 30 dni wymagane jest porozumienie wolontariackie.
  • Zwrocie wolontariuszowi kosztów diet i dojazdów związanych z wykonywanym świadczeniem na jej rzecz. Wolontariusz może dobrowolnie z nich zrezygnować.
  • Zapewnieniu wolontariuszowi wszystkich niezbędne rzeczy do prawidłowego wykonania zadań.